Tetthetskontroller utføres på leiligheter, rekkehus, eneboliger og alle typer næringsbygg.

Uavhengig dokumentasjon utstedes og er grunnlag for bl.a ferdigattest for boliger og bygg.

Les mer om tetthetskontroll