Vi utfører termografi

Multivarme tilbyr termografi som en del av våre tjenester. Termografi er en metode som kan være med på å avdekke avvik i bygningen. 

Når vi utfører termografi er det normalt i overensstemmelse med Norsk Standard, NS-EN 13187, "Kvalitativ metode for å påvise termiske uregelmessigheter i bygningers klimaskjermer".

Forenklet termografi med eller uten rapporter kan også utføres i de tilfeller hvor NS-EN 13187 ikke trenger å ligge til grunn.
Dette er et produkt som kan gi en god dokumentasjon til en relativt rimelig pris.

Termografering eller byggtermografi kan med fordel benyttes samtidig med tetthetskontroll av bygg og boliger (lekkasjekontroll), og vil vanligvis  kunne avdekke hvor i bygningskonstruksjonen luftlekkasjene befinner seg. Kuldebroer og isolasjonsfeil vil også kunne avdekkes.

Termografi kan med fordel benyttes til andre formål hvor temperaturforskjeller kan indikere avvik eller gi nødvendig informasjon. 

Eksempler på bruksområder:

  • Finne luftlekkasjer i bygg og boliger
  • Finne kuldebroer og isolasjonsfeil
  • Finne fukt i konstruksjoner
  • Finne vannlekkasjer på tak - spesielt flate tak på industribygg
  • Finne lekkasjer i anlegg for vannbåren varme (gulvvarmerør)
  • Finne lekkasjer i fjernvarmeanlegg (rørgate i grunn)
  • Andre applikasjoner hvor temperaturforskjeller kan avdekke avvik

 

Vi kan ta denne type oppdrag i hele Nord Norge.

Har du spørsmål vedrørende termografi er det bare å kontakte oss på e-post eller telefon.