Tetthetskontroll bygg og bolig

Vi utfører tetthetskontroller av nybygg, eksisterende bygg og boliger og industribygg. Vi utsteder rapporter som gir grunnlag for godkjenning av bygningens lekkasjetall ihht. teknisk forskrift (TEK). 
Trykktest utføres etter NS 13829 eller NS-EN 9972-15, avhengig av byggeår.
Vi trykktester bygg med prøvevolum mellom 19 m3 og 25000 m3 med eget utstyr.

 

Byggtermografi

Vi utfører termografi på bygg og boliger. Termografi kan gi svar på isolasjonsfeil, utettheter i klimaskjerm, vannlekkasjer i tak og vegger, finne lekkasjer i vannbåren varmerør innstøpt i gulv, fuktpåvirkning i bygningsmaterialer/konstruksjoner, finne luftlekkasjer mot innvendige flater osv. Termografikamera kan benyttes til et utall bruksområder hvor temperaturforskjeller skal synliggjøres for å kunne finne feil og avvik.

Les mer..