Tetthetskontroll

Tetthetskontroll av bygg og boliger utføres etter NS 13829 for bygg inntil 31/12/2016 (TEK10) eller EN-NS ISO 9972-15 etter 01/01/2017.

Vi utfører uavhengig verifisering av tetthetstallet/lekkasjetallet som danner grunnlaget for godkjenning og ferdigattest for bygget. Rapporten som utstedes gir opplysninger som er påkrevet for at ansvarlig kontrollerende kan ferdigstille kontrollrapport for bygget. Vi benytter kalibrert utstyr fra Minneapolis Blowerdoor , Flir termografikamera og måleinstrumenter for luft fra TSI.

Målevolum fra 19-14500 m3 med eget utstyr. Dette tilsvarer bygg med prøvevolum fra 32m3 (n50: 0,6) og opptil ca. 25000m3 (n50: 0,6). Vi har gjennomført eller deltatt på større tetthetskontroller som Cermag Steigen, Pasienthotellet Tromsø, Tromsøterminalen, A-blokka UNN, Framsentret, Workinntoppen samt en del andre større boligblokker og rekkehus.

Vi kan også utføre røyktester for å verifisere/indikere røyktetthet over f.eks. brannskillekonstruksjoner eller mellom boenheter. Slike tester anbefales utført før rekkehus/boligblokker tas i bruk da røykspredningen ikke alltid lar seg forutsi. 

Tetthetskontroll eller lekkasjetest for mindre eneboliger kan typisk koste fra kr 7500,00 + mva og transport.

Ta kontakt for pristilbud!

Vi  kan ta denne type oppdrag i hele Nord Norge.