Prisøkning fra 01/05/2020

Fra 01/05/2020 har vi vært nødt til å øke våre priser basert på prisøkning fra alle våre leverandører. 

Årsaken skyldes for det meste valutasituasjonen.

Varer som er tatt inn før prisstigningen, og befinner seg på vårt lager, vil kunne kjøpes til gammel pris.