Aktuelt:

På grunn av coronautbruddet har vi innført restriksjoner på vår virksomhet fra 16/03/20.
Tiltakene vil vare inntil videre. 

Da vi daglig er i kontakt med en rekke kunder i deres hjem, hvor enkelte kan befinne seg i risikogruppen for alvorlige konsekvenser ved smitte, har vi besluttet å kun utføre servicearbeid og reparasjoner som er strengt nødvendige.
Eksempler kan være kunder med driftsstans på varmepumper eller varmeanlegg. 

Rutinemessig vedlikehold som kan vente vil inntil videre utgå.

Nymonteringer og utskifting av eksisterende varmepumper vil kunne bli utført etter en individuell vurdering.

Vårt kontor i Karlsøyvegen 16a vil være stengt. Vi vil være tilgjengelig på telefon 99416000.

Vi beklager dette og håper på forståelse for tiltakene!