Tetthetskontroll

Tetthetskontroll av bygg og boliger utføres etter NS 13829 for bygg inntil 31/12/2016 (TEK10) eller EN-NS ISO 9972 etter 1/1/2017 for TEK 17 bygg.

Vi utfører uavhengig verifisering av tetthetstallet/lekkasjetallet som danner grunnlaget for godkjenning og ferdigattest for bygget. Rapporten gir opplysninger som er påkrevet for at ansvarlig kontrollerende (for uavhengig kontroll i klasse 2 og 3) kan ferdigstille kontrollrapport for bygget.

Vi benytter kalibrert utstyr fra Minneapolis Blowerdoor , Flir termografikamera og måleinstrumenter for luft fra TSI.

Målevolum fra 19-14500 m3 med eget utstyr. Dette tilsvarer bygg prøvevolum fra 32m3 (n50: 0,6) og opptil ca 24000m3 (n50: 0,6) eller 4800m3 (n50: 3,0)

Utover dette samarbeider vi med Omega Akerholdt på større bygg. Ta kontakt for pris!

Byggtermografi

Vi utfører byggtermografi av bygg og boliger.

Eksempler på termografi oppgaver kan være:

  • Finne uregelmessigheter i bygningers isolasjon
  • Finne kuldebroer
  • Verifisere hvor i bygget utilsiktede luftlekkasjer kan være
  • Finne lekkasjer i vannbårne varmesystemer (gulvvarme)
  • Påvise vannlekkasjer i takflater