Termografi

Alle boliger og næringsbygg skal oppfylle en rekke forskrifter og krav, og noen av disse omhandler krav til inneklima og energibruk. For å redusere energibruken i Norge er det i forskriftene et sterkt fokus på inspeksjon av byggemetoder, materialer og kvalitet og det er et sterkere dokumentasjonskrav.

Hvordan står det til med bygningen?
Ved planer om rehabilitering av eksisterende bygninger anbefales det å få utført en trykktest og termografering for å kartlegge bygningens klimaskjerm (utvendig og innvendig tetting og isolasjon) før tiltak igangsettes.

Multivarme as er en uavhengig aktør og vi utfører og leverer analyser og tilhørende dokumentasjon.

Termografering sammen med trykktest er en måte å påvise kuldebroer og trekk i alle typer bygninger. Dette kan avdekkes ved å montere en hastighetsregulert vifte samt en del test- og måleutstyr. Byggtermografering følger Norsk Standard, NS-EN 13187 "Kvalitativ metode for å påvise termiske uregelmessigheter i bygningers klimaskjermer".

Vindsperre
Trekk oppstår ved manglende, skadet eller feil montert vindsperre. Selve testen utføres ved at bygningen blir satt under trykk. Deretter termograferes bygningen for å lokalisere eventuelle avvik i forhold til forskrifter og/eller utført håndverk. Feil ved vindsperren fører til redusert komfort. Dette oppleves som ubehabelig trekk og fører til økt energibehov i boligen eller bygningen. Kalde områder i konstruksjonen (kuldebro) sammen med løsemiddelfri maling, lim etc. kan også medføre dannelse av Heksesot (et klebrig sotlag).

Diffusjonsperre
Ved manglende eller skadet diffusjonssperre (plast) vil varm og fuktig luft fra oppvarmede rom trenge inn i isolasjonen der den møter kaldere luft. Her vil den oppvarmede luften kjøles ned og kondensere (danne vanndråper) i isolasjonen. Fukt i isolasjon kan danne råte, mugg og soppdannelser som avgir giftstoffer og kan gi ubehagelig lukt.
I tillegg fører det til dårligere isolasjon med kaldere innemiljø og økte fyringskostnader.

Helse, miljø og energi
En god byggemetode med god oppfølging og dokumentasjon vil gi en sunnere bolig / bygning og den vil være mer energiøkonomisk.

Forutsetninger
Før termografi utføres bør bygget være oppvarmet til minst 10 grader høyere temperatur enn aktuell utetemperatur minst 1 døgn før termografi utføres (eks ved +10 grader ute skal det være minst +20 grader innetemperatur) . Boligen bør være ryddet slik at vi har fri tilgang til alle yttervegger og gulvflater mot yttervegger. (med minst 0,75 meter til møbler/innredning)

Priseksempel: Termografi av enebolig fra 8000-20000 kroner (avhengig av areal, romantall, tilrettelegging, rapportmetode osv.)