Lekkasjekontroller

Kaldt når det blåser?

En riktig utført byggemetode med bruk av riktige materialer gir energisparende sunne boliger og et godt inneklima.

Byggeforskriftene stiller klare krav til at bygg og boliger skal bygges med tetting utvendig (vindsperre), et minimumskrav til isolasjonstykkelse og en diffusjonssperre (plast) innvendig slik at ukontrollert luftgjennomstrømming ikke forekommer.

Ved avvik fra dette kan fukt trenge inn i og redusere bygningsdelenes varmeisolerende evne og slik at det kan oppstå sjenerende trekk og et negativt innemiljø. I tillegg forringes bygningens levetid.

Luftlekkasjer har vesentlig betydning for bygningers energiforbruk og komfort. Luftlekkasjer kan også føre med seg byggskader som fukt, mugg og sopp.
Trykktest på bygninger utføres etter NS-EN 13829 "Bestemmelser av bygningers luftlekkasje".

Med luftlekkasje og lekkasjetall menes antall luftskiftinger pr. time når en bygning utsettes for en trykkforskjell på 50 Pa. Dette tilsvarer undertrykket i lesiden av en fri vegg når det blåser ca 9 m per sekund (frisk bris).

Dette er en PC-styrt automatisk test, uten mulighet for overstyring. Multivarme as, som en uavhengig tredjepartskontrollør, utfører slike tester med den metoden som betraktes som den eneste måten å dokumentere faktisk luftlekkasjetall i bygningen.

Tetthetskontroll med et innsatt dørarrangement (BlowerDoor)

Dette er ansett som det beste og mest brukervennlige systemet for tetthetsprøving av bygninger.

Kravet til luftvekslingstall i byggeforskriftene har etter tidligere revisjon av TEK vært 1,5 for leiligheter og 2,5 for eneboliger (ref. TEK10 for detajler).

For nye boligbygg er kravene 0,6 etter rammekravene og inntil 1,5 dersom tiltaksmetode legges til grunn under prosjekteringen.
Tetthetskravet kan derfor variere alt etter hvilke metode som benyttes men 1,5 er maksimalt tillatt lekkasje uansett andre tiltak.

BlowerDoor sammen med databehandling, en lufthastighetsmåler og et IR-kamera (termografering) gir en påvisning av lekkasjepunktene.

Pris for trykktest av enebolig ca 4-6000 kroner +mva.